ཨ་མྱེ་ཡི་མེ་མདའ།

བོད་ཀྱི་ན་གཞོན་འཁྲབ་ཁྲིད་པ་མགོན་པ་ཐར་གྱི་གཏམ་རྒྱུད་དང་ཁོང་གི་གློག་བརྙན་གསར་པ་ཨ་མྱེ་ཡི་མེ་མདའི་སྐོར་ལ་གཟིགས་རོགས་ཞུ།

དཔྱད་མཆན་ཡོད།